Bài 2

Bài 2

Môn Tự Nhiên Xã Hội Lớp 2: Một số loài cây sống trên cạn, dưới nước

Sau khi học xong. Các em làm phiếu bài tập bên dưới nhé !

Thứ 5 - K2 - TNXH - tuần 26 -Cây sống ở đâu- Một số loài cây sống dưới nước, trên cạn.pdf