Bài 5

Bài 5

Môn Tiếng Việt Lớp 4: Tập đọc - Chợ Tết. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ